Úvod | Super (rubriky)

Chraňte se před násilím

Zachovat chladný rozum

Stane se, že vás zničehonic zaskočí nečekaný konflikt, připletete se k násilnému incidentu, nebo na vás někdo zaútočí. Nicméně může dojít i k opačné situaci - aktérem násilí se stanete vy. Agresivita totiž číhá v každém z nás, jde jen o její míru a sebekontrolu. Zkrátka - každý z nás se může setkat s násilím a každý z nás může v krajních situacích zaútočit na druhého. Jak se takovým situacím pokud možno vyhnout a předcházet jim?

Nepřitahujte nebezpečí svým pobytem na rizikových místech. Jsou taková, kam není radno chodit ani ve dne, natož v noci. Platí to především pro ženy a starší občany.

Obloukem obejděte skupinku lidí očividně pod vlivem alkoholu či drog. Mohou jednat nepředvídatelně a nebezpečně. Pokud se nemůžete setkání vyhnout, udržujte od takových jedinců dostatečnou vzdálenost, která vám umožní rychlý útěk. Mějte na paměti, že opilí či intoxikovaní lidé reagují více na mimoslovní (neverbální) složku komunikace. Proto na ně mluvte klidně, tišeji a vyvarujte se prudkých pohybů, které by si mohli vyložit jako útok.

Stanete-li se na ulici svědky hádky či halasného dohadování, nezastavujte se a neotáčejte se po aktérech. Mohou být tak rozvášnění, že si na vás začnou vylévat vztek.

Nenechte se vtáhnout do stupňujícího se konfliktu - ať na pracovišti, nebo třeba v restauraci. Mnohdy začíná maličkostí, na kterou druhá strana reaguje nepřiměřeně, a vás tahle odpověď vytočí ještě víc. Včas se zastavte - taková hádka může skončit zle - jeden z vás se přestane ovládat a hrozí, že dojde na ruční výměnu názorů. Pak už je pozdě bycha honit.

Snažte se v rozčilení zaujmout vůči vlastním myšlenkám a pocitům postoj diváka. Napadnou-li vás násilné myšlenky, pozorujte je a nenechávejte odejít. T ím, že na ně nereagujete, získáváte sebekontrolu.

Jestliže máte sklon k agresivnímu chování a hůře se ovládáte, prospěla by vám nějaká relaxační technika. Zlepší vaši schopnost sebeovládání. Při jejím výběru vám nejlépe pomůže rada psychologa.

Zvyšuje-li druhá strana v dialogu s vámi hlas, vy mluvte stále tiše. To platí i při domácích sporech v rodině. Když cítíte vlnu nezvladatelného vzteku, ihned odejděte. Nenásilí a hledání smírného řešení neznamená ustupovat. Může to být naopak projevem pevného charakteru a zásadovosti.

Vyhýbat se násilným konfliktům ovšem neplatí v případě ohrožení slabšího, kterému je ubližováno a vy mu jdete na pomoc. I v tomto případě je však třeba jednat přiměřeně.

Datum vydání: 10.11.2001

Archiv článků, dnes již neexistujícího deníku Super

Starší články z této rubriky:

Vraždili, koho se jim zachtělo
Braňte se před zloději hlídače auta
Jménem Satana vyvolal paniku
CHYTRÝ KVÍZ
CO DĚLAT Když byl v bytě zloděj
Vyvraždění RODINY BAMBEROVÝCH

Novější články z této rubriky: