Úvod | Super (rubriky)

CHYTRÝ KVÍZ

Hlavní roli v oscarovém filmu Kolja hrál a) Jan Svěrák b) Zdeněk Svěrák c) Jiří Bartoška

Autorem románu Skaláci je a) Alois Jirásek b) Božena Němcová c) Karel Václav Rais

Gabro je a) druh papouška b) slovenské zeleninové jídlo c) vyvřelá hornina

Hudsonův průliv se nachází a) mezi Afrikou a Portugalskem b) mezi Severní a Jižní Amerikou c) mezi Labradorským poloostrovem a Baffinovým ostrovem

Kalmarská válka se uskutečnila mezi a) Dánskem a Švédskem b) Francií a Anglií c) Finskem a Švédskem

Jazykovědný pojem ~kondicionál~ označuje a) minulý čas b) podmiňovací způsob slovesný c) vid nedokonavý

K uala Lumpur je hlavní město a) Malajsie b) Indie c) Sýrie

Slavný obraz Dáma s hranostajem namaloval a) Rembrandt van Rijn b) Leonardo da Vinci c) Claude Monet

Živočich s názvem manta obrovská žije a) v horách b) nikde - už vymřel c) v moři

Knihtisk vynalezl a) A. Pisanello b) J. Gutenberg c) J. Melantrich

Jedny z nejvzácnějších perel, tzv. černé, bychom mohli najít a) v severních vodách Austrálie b) v jezeře severovýchodně od Tokia c) na Tahiti v jižním Pacifiku

Řešení - 1b, 2a, 3c, 4c, 5a, 6b, 7a, 8b, 9c, 10b, 11c

Datum vydání: 27.10.2001

Archiv článků, dnes již neexistujícího deníku Super

Starší články z této rubriky:

Braňte se před zloději hlídače auta
Jménem Satana vyvolal paniku
CO DĚLAT Když byl v bytě zloděj
Vyvraždění RODINY BAMBEROVÝCH
Bonnie a Clyde byli chladnokrevní vrazi
Nenabízejte své auto zlodějům

Novější články z této rubriky:

Vraždili, koho se jim zachtělo
Chraňte se před násilím