Úvod | Super (rubriky)

Za exotikou si zaskočte do Libosadu

/KROMEŘÍŽ/ Historické moravské město Kroměříž proslulo nejen jedním z našich nejkrásnějších zámků, nýbrž i jeho zahradami. Jsou ideálním místem pro podzimní romantickou rodinnou procházku. Podzámecká zahrada byla původně jen zelinářská a květinová. V 17. století byla přebudována na barokní a dotvořila ucelené pokračování zámku až ke schodišti u řeky Moravy. V 19. století se proměnila znovu. Najdete tu četné potůčky a rybníky, řadu romantických staveb, například Pompejánskou a Colloredovu kolonádu, Paví dvůr, Rybářský pavilon a cennou sochařskou výzdobu. Druhá kroměřížská perla, takzvaná Květná zahrada nebo Libosad, vznikla jako součást stavitelské aktivity biskupa Karla II. Lichtensteina Kastelkorna v druhé polovině 17. století. Je osovou pozdně renesanční manýristickou zahradou o rozměrech 300 x 485 metrů. Její hlavní vchod přechází do neobvykle dlouhé, monumentální galerie, tzv. Kolonády. Půdorys Libosadu je protkán složitým vodovodním systémem, který napájí nesčetné rybníčky, kašny, jezírko u voliéry, vodotrysky a složitý komplex tzv. vodních žertů. Čestný dvůr je vybaven litinovým nábytkem z arcibiskupských železáren ve Frýdlantu.

Datum vydání: 19.10.2001

Archiv článků, dnes již neexistujícího deníku Super

Starší články z této rubriky:

Klášterský pivovar vaří již 150 let
V Josefově vyvrcholí šermířská sezóna
Za romantikou pěšky nebo po vodě
Koruna na počest císaře Karla VI.
Po stopách Kryštofa Haranta
Císařovna Sissi vás očekává na Sychrově

Novější články z této rubriky:

Svěcení mladého vína ve Valticích
Opravdový pranýř najdete v Hořicích
Za slavnými na Slavín
Odlezelské jezero stvořila katastrofa
Zrušenou tratí za svatou Zdislavou
Okružní výlet po stopách K. H. Máchy