Úvod | Super (rubriky)

Lékař vás musí ZBAVIT BOLESTI

Máte právo na to, abyste netrpěli ~Bolest nelze změřit ani zvážit a zkušenosti dvou různých osob s bolestí nejsou nikdy stejné,~ tvrdí MUDr. Jiří Kozák, primář Centra pro léčení bolestivých stavů při FN Praha-Motol.

Co přesně se děje v mozku, když cítíme bolest, není zcela jasné. Pro její vnímání je však důležitá řada tělesných a psychických stavů, předchozí zkušenosti a také duchovní, etnické a kulturní zvyklosti.

Nemusíte trpět Bolest dělíme na akutní a chronickou. Ta první mívá dokonce pozitivní funkci - varuje nás totiž - např. bolestí v krku či zubů před přicházejícím nebezpečím. Druhý typ však bývá oproti původnímu a vyvolávajícímu podnětu neúměrně velký a dlouhodobý - o chronické bolesti totiž hovoříme, trvá-li déle než tři měsíce. ~Tato bolest je sama o sobě nemocí a je z více než 90 procent léčitelná. Žádný člověk na světě by jí tedy neměl zbytečně trpět a žádný lékař by ji neměl přehlížet jako něco, co pacient zkrátka musí vydržet,~ konstatuje doktor Kozák. Příčinou tohoto nicnedělání je zpravidla špatná informovanost lékařů o možnostech léčby, nedostatečná spolupráce samotných pacientů a také neodůvodněné obavy z používání opioidů.

Jak se bolest léčí Jestliže se tedy setkáte s lékařem, který vás odbude tím, že každého něco bolí a že už se holt s tou svou bolestí budete muset naučit žít, vysvětlete mu v klidu, že se mýlí. Bude-li nakloněn diskusi, poraďte mu, aby se pozeptal kolegů ze Společnosti pro studium a léčbu bolesti nebo v Centru pro léčení bolestivých stavů FN v Praze - Motole. A pokud diskusi nakloněn nebude, najděte si jiného lékaře nebo zavolejte na Linku proti bolesti. Každou středu mezi 16.00 a 20.00 hodinou jsou na telefonním čísle 02/661 995 71 připraveni lékaři včetně primáře MUDr. Jiřího Kozáka zodpovědět jakékoli dotazy týkající se dlouhodobé chronické bolesti. Mimo to dokáží na základě okamžitého posouzení volajícímu doporučit konkrétní pracoviště v rámci celé ČR, které je schopné se jeho bolestí zabývat a léčit ji. Na život bez bolesti máte totiž právo zakotvené v mnoha mezinárodně platných dokumentech. Hovoří o něm např.Kodex práv pacientů, Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka, Doporučení Rady Evropy o ochraně lidských práv i Konvence o bioetice.

Datum vydání: 14.10.2001

Archiv článků, dnes již neexistujícího deníku Super

Starší články z této rubriky:

Rozumíte sami sobě?
I CHAMELEON by záviděl
Markéta Mayerová: Umět si tak odpustit bůček!
Kdo chce jistotu, kupuje BIO
Supertip pro mladé: Do nočního života správně nalíčená
JÓD bije na poplach

Novější články z této rubriky:

Chřipková sebeobrana
Superbitva proti splínům:
Pavlína DANKOVÁ před večírkem omdlévá hlady
NEVIDITELNÍ dělníci
KUK do výstřihu
Diana KOBZANOVÁ: Sebrat mi jídlo, skončím v blázinci!