Úvod | Super (rubriky)

Dbejme o duševní zdraví

Fyzický stav závisí i na duševnu

Jak to vidí Stanislav Brázda

Uveřejňujeme další příspěvek mezinárodně uznávaného psychotronika Stanislava Brázdy, jenž vyřešil zdravotní problémy stovek lidí. Tvrdí, že nejlépe se vyléčí každý člověk sám. Pokud ovšem ví, co má dělat. Předcházející články měly u našich čtenářů značný ohlas. Doufáme, že tomu bude podobně i u tématu, který se týká většiny z nás - umění zbavit naše podvědomí rozmanitých letitých sžíravých problémů. Není žádným tajemstvím, že duševní rozpoložení tvoří spojitou nádobu s fyzickým zdravím. Dejme však už slovo Stanislavu Brázdovi.

Hledáme vlastní identitu

Zbavení se problémů (nejenom z dětství) jsem nazval AKTEM odpuštění rodičům a nalezení vlastní identity. Jde vlastně o meditaci, při které je možné najít vnitřní rovnováhu systémů těla i duše. Tvrdím, že jsme všichni emocionálně poškozeni, jen někdo méně, citlivější lidé více. Poškozování se děje od početí do 11 až 16 let věku, kdy jsme trvale v nižší hladině vědomí, ve které jsme snadno ovlivnitelní a snadno ~programovatelní~ vším okolo nás. Ovlivňují nás nejvíce rodiče, vychovatelé, prarodiče, příbuzní, škola, kamarádi, společnost, média. Proto jsme, ať chceme či ne, malými ~naprogramovanými roboty~. Tím, že jsme v dětství v nižší hladině vědomí, do našeho podvědomí se snadněji dostávají negativní zážitky a zůstávají jako ~program~, kterého se jen tak snadno nezbavíme. Pro zbavení se problémů z dětství je zapotřebí provést jistý rituál - ve správném čase, na správném místě, po správně dlouhou dobu a alespoň šestkrát v nižší hladině vědomí. Za emocionální poškození lze považovat i nesebedůvěru (nesebedůvěra + nevážení si sama sebe = žárlivost), neposlouchání intuice, závislost, plachost, stranění se kolektivu, koktání, zadrhávání, fobie, nevážení si sama sebe (kouření, alkoholismus, braní drog, provozování riskantních sportů, riskování např. i za volantem, neléčení se z nemocí, myšlenky na sebevraždu, vraždu). Dále je to neobvyklá míra sexuální úchylky, které máme všichni, ale většině stačí jen představa nebo náznak jejich provozování. Zdůrazňuji, že úchylkou není homosexualita a bisexualita, právě tak jako duševní poruchy, posléze i těžké nemoci.

Co nás poškozuje?

Poškozeni můžeme být hlavně ve dvou základních rovinách: PARTNERSTVÍ, protože podvědomě ~kopírujeme~ partnerský model rodičů. (Děti vyrůstající v dětských domovech ~kopírují chaos~. Proto většinou zvítězí cit (program z dětství) nad rozumem. PRÁCE A PODNIKÁNÍ. To nastává v případě, když naši rodiče dobře neodhadnou, jaké máme mít vzdělání a v jakém oboru, abychom se později dokázali v pracovní oblasti seberealizovat. Samozřejmě totéž nastává, když jsme k tomu správnému vzdělání neměli z různých důvodů příležitost. Další poškození již není tak časté a týká se lidí, kteří byli šikanováni, týráni, pohlavně zneužíváni, byli rodiči ~odstrčeni~, zažili smrt rodičů, příbuzných, autohavárii, požár, povodně, operaci, válku a další neradostné události. V těchto případech je nutné AKT provádět alespoň osmkrát! Rovněž je emocionálně poškozeno 45 % lidí, kteří jsou bisexuálně či homosexuálně zaměřeni, protože mlčící většina (55 %) považuje za obvyklou pouze heterosexualitu. Podle mého názoru je u nás 35 % bisexuálů a 10 % homosexuálů; u těchto skupin neplatí, že k ženě patří jenom muž a obráceně. Protože je však tento ~program~ do nás od narození vkládán, je u těchto skupin osob zapotřebí tento ~nevhodný program vymazat~. Proč? Protože tito lidé cítí v dospívání něco jiného a mnohdy nejsou schopni unést, že jsou homosexuálové či bisexuálové (což nezřídka končí duševní poruchou, v horších případech sebevraždou). V případě bisexuality není ani tak problém v sexu, jako v nižší schopnosti být spokojen ve vztahu s partnerem opačného pohlaví. Proto se bisexuálové musejí o to více seberealizovat v práci, o co méně se jim to daří ve vztazích.

Není to magie

Tvrdím, že všechny negativní zážitky (programy, protože jsou v podvědomí) lze ~vymazat~, ale jen ve správném čase, na správném místě, po správně dlouhou dobu, a to je důležité - opět v té hladině vědomí, ve které jsme byli poškozeni, ve které byl ~program~ do nás vložen, tj. v nižší hladině vědomí. Do ní se již po patnáctém roce života musíme uvést autohypnózou uměle. Neměl by to být problém, protože se do nižší hladiny vědomí uvádíme, aniž si to uvědomujeme - například, když čteme knihu, když se učíme, když spíme, když přemýšlíme. Tím, že program ~vymazáváme~ sami, nemůže nás nikdo nevhodně ovlivnit a znovu - jako v dětství - ~naprogramovat~, což v hypnóze či nižší hladině vědomí lze snadno.

Za týden: Konkrétní postup, jak se zbavit problémů.

Datum vydání: 2.10.2001

Archiv článků, dnes již neexistujícího deníku Super

Starší články z této rubriky:

SVĚT BYLIN LUBY SKOŘEPOVÉ
BEDRNÍK jako kouzelník
Jsou sýry zdravé?
Hubneme s houbami
Z kapsáře kořenářky Jaryny Vorlíčkové
Řebříček zajišťuje nejen lásku

Novější články z této rubriky:

SVĚT BYLIN LUBY SKOŘEPOVÉ
PROSKURNÍK si zaslouží náš dík
Máte smysl pro humor?
Naložená kvašená ZELENINA
Pomůže mi jitrocel,
Chraňme si svou kůži