Úvod | Super (rubriky)

Jak se nestat obětí násilí

Ženy jsou vedle dětí a starých lidí nejčastějšími terči násilnických výpadů. Například z výzkumu doc. MUDr. Jiřího Zvěřiny a PhDr. Petra W eisse ze Sexuologického ústavu v Praze vyplývá, že k pohlavnímu styku bylo u nás přinuceno 12 procent žen, ale pouhá čtvrtina znásilněných to oznámila na policii. Co tedy dělat, abyste se nestaly obětí násilníků?

Nechoďte večer v blízkosti vchodů domů, aby vás někdo nezatáhl dovnitř. Nezkracujte si cestu temnými a opuštěnými místy.

Máte-li pocit, že vás někdo sleduje, nebo byste mohla být obtěžována, hledejte rychle místo, kde je více lidí, případně požádejte o pomoc kolemjdoucí.

Nejezděte autostopem sama, ani ve dvojici.

Domů se nechte doprovázet jen lidmi, které opravdu dobře znáte.P ožádejte je, aby počkali před domem, dokud nedojdete do svého bytu.

Nepouštějte neznámého člověka do domu, když se vracíte domů, ani s ním sama nejezděte výtahem.

Mějte připravený klíč k zamknutí dveří, ale i k obraně.

Vstupní dveře do bytu vždy zamykejte a neotevírejte cizím lidem, když jste sama doma.

Promyslete si, jak byste se zachovala v případě přepadení, i když jednoznačný návod vám nikdo nedá. V obydlených oblastech křičte tak hlasitě, jak je to jen možné.Nebo noste u sebe výkonnou píšťalku, jejímž hvizdem můžete násilníka zaskočit. Stejnou funkci plní malé akustické přístroje, které po stisknutí knoflíku rozezvučí sirénu.

Braňte se, jen když máte naději. Když vypadá situace beznadějně, mluvte s pachatelem a snažte se získat čas.Seznamte se se základy asertivního jednání.

Neozbrojujte se.Nebezpečí, že vaše vlastní zbraň bude obrácena proti vám, je příliš velké.

V momentě přepadení nikdy nedávejte najevo, že to oznámíte policii nebo že násilníka znáte.

Jste-li fyzicky napadena nebo sexuálně zneužita, ohlaste to policii co nejdříve.Jen tak nedáte pachateli další šanci.

Neměňte oděv, nekoupejte se, nedotýkejte se věcí, kterých se dotýkal útočník. Pomůžete zachovat důležité stopy.

Při hlášení policii pokud možno zachovejte klid.

Pokuste se zapamatovat vše, co se stalo: důležité údaje o osobě, která vás napadla (věk, přibližná výška, váha, účes, barva vlasů, oči, fyzické zvláštnosti, způsob řeči, chůze, nápadnost v chování, tiky, oblečení, pach atd.).

Datum vydání: 25.8.2001

Archiv článků, dnes již neexistujícího deníku Super

Starší články z této rubriky:

PROKLETÍ Prokopského údolí
Děčínský strážník nalezl ~uvařenou~ mrtvolu
Podnapilý řidič ohrožoval životy
Pražští policisté ZADRŽELI LENINA
~Perník z lesa~
Vesnický lupič

Novější články z této rubriky:

Vraždili, koho se jim zachtělo
Chraňte se před násilím
Braňte se před zloději hlídače auta
Jménem Satana vyvolal paniku
CHYTRÝ KVÍZ
CO DĚLAT Když byl v bytě zloděj