Úvod | Super (rubriky)

Byla Hyperborea Atlantidou severu?

Koho by nevzrušovaly zprávy o ztracených kontinentech, na nichž měly vládnout nesmírně vyspělé civilizace disponující úžasnými technickými vymoženostmi. Nejznámější z těchto pevnin je Atlantida. Daleko méně populární je Hyperborea, země kdesi daleko na severu.

Staří Řekové se domnívali, že na dalekém severu přebývá národ šťastných Hyperborejců. Hyperborea byla domovem boha Apollóna, který v ní přebýval, když právě nebyl v Delfách, byla zemí věčného světla (to nás nepřekvapí, o bílých nocích na dalekém severu víme už od Homéra), Hyberborejci byli symbolem štěstí, ctnosti a moudrosti. Zajímavé souvislosti uvádí známý spisovatel a záhadolog Erich von Däniken. Apollón, o němž víme, že ~létal~ na sever, používal jednoduchý létající prostředek k tomu, aby mohl překonávat delší vzdálenosti. Všude, kde se zastavil, vzniklo kultovní místo svatyně. Tyto svatyně vytvářejí po celé Evropě podivuhodnou síť. Podle Dänikena začíná Apollónova letecká trasa v Dánsku (což je skutečně na severu). Podle toho by Hyperborea mohla ležet v Dánsku. Na základě Dänikenových tvrzení bychom mohli rekonstruovat i další zastávky Apollónových leteckých cest. Spojíme-li dánské svatyně s Apollónovým centrem v Řecku - Delfami, získáme přímku, která možná kopíruje Apollónův letecký koridor. Pro nás Čechy je docela zajímavé, že tento koridor protíná Českou republiku. Jsou-li Dänikenovy vývody pravdivé, znamená to, že tento ~bůh~ navštěvoval i se svým létajícím strojem Českou kotlinu. Na základě výzkumů některých badatelů se to vyloučit nedá. Jedna z Apollónových svatyní totiž možná byla nedaleko dnešního Pražského hradu.

Datum vydání: 12.8.2001

Archiv článků, dnes již neexistujícího deníku Super

Starší články z této rubriky:

Rostliny vše cítí
Řídila Hitlera tajná společnost Thule?
Proutkaři slaví stále velké úspěchy
Poznejte magii, démony a monstra Mezopotámie
Na Karlštejně řádila ~Krvavá paní~
Záhadná smrt tiskového magnáta

Novější články z této rubriky:

Záhada spirálového schodiště
Mystická tvář na skle
POZNEJTE TAJEMSTVÍ starých Mayů
Ukaž mi chodidlo, a já tě vyléčím
Břicho nafouklé jak balón
Co nám říkají pranostiky