Úvod | Super (rubriky)

Malý internetový slovník

WWW Přeloženo do češtiny ~celosvětově rozlezlá pavučina~. V podstatě jde o systém přenášení informací ve světě Internetu. Umožňuje přenášet text, obrázky, zvuky, video atd. Základem systému jsou tzv. WWW stránky.Systém WWW je podstatně mladší než celý Internet. Jeho základy vznikly až v roce 1989 v Ženevě v Evropském centru pro jaderný výzkum (CERN).

Hypertext Jedna z nejdůležitějších věcí v celém WWW.V textu WWW stránek se vyskytují tzv.~hypertextové odkazy~ na jiné stránky.P okud například klikneme myší na takový odkaz, automaticky se na obrazovce zobrazí stránka, na kterou se odkazoval. Na WWW stránce se hypertextové odkazy standardně zobrazují podtrženě a modrou barvou. Může to být též obrázek. P oté, co na odkaz ukážeme myší, objeví se místo obvyklé šipky malá ruka se vztyčeným ukazovákem (ne prostředníkem).

HTML (Hypertext Markup Languag e) Jazyk, ve kterém se vytvářejí WWW stránky.P okud byste se tedy chtěli naučit vytvářet vlastní WWW stránky, musíte se naučit právě základy HTML.

Protokol V Internetu se dnes používá celá řada protokolů pro různé účely. Pokud se řekne ~protokol~, jde většinou o způsob, pravidla či jazyk, kterým mezi sebou jednotlivé počítače komunikují.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Používá se nejčastěji pro přenášení WWW stránek. Občas si někdo plete HTTP a HTML.

HTTPS HTTP se zabezpečením proti napadení a zneužití přenášených informací.

E-mail Zkratka pro elektronickou poštu (anglicky mail).

Mailbox Česky ~poštovní schránka~. P okud chcete na Internetu přijímat elektronickou poštu, musíte mít zřízenou poštovní schránku s určitou adresou, ovšem odesílat poštu je možné i bez ní.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Protokol pro odesílání elektronické pošty - asi jako když jdete na poštu odeslat dopis.

POP3 (Post Office Protocol V ersion 3) Protokol pro příjem elektronické pošty - když si jdete do schránky vyzvednout poštu.

FTP (File Transfer Protocol) Protokol, jehož pomocí lze v Internetu přenášet soubory.Umožňuje na FTP severu vytvořit adresář, smazat adresář, nahrát soubor (anglicky ~upload~), stáhnout soubor (anglicky ~download~), smazat soubor atd. P ozor, pokud někomu pošlete e-mail, ke kterému přidáte jako přílohu nějaký soubor (např.obrázek), nemá to pak nic společného s protokolem FTP a přenos souboru zajistí protokol pro odesílání pošty - tedy SMTP.

URL (Uniform Resource Locator) Zápis, počítačově se říká ~řetězec~, který jednoznačně popisuje nějaký zdroj v Internetu. Příkladem URL může být např. WWW.WHITEHOUSE.GOV (adresa stránky), nebo MONICA@WHITEHOUSE.GOV (e-mailová adresa).

Bro wser (prohlížeč) Počítačový program, který umí prohlížet WWW stránky.Takový prohlížeč musí tedy rozumět jazyku HTML a m usí umět pracovat s protokolem HTTP.V současnosti se nejčastěji používají prohlížeče Microsoft Internet Explorer a Netscape Navigator.

Poštovní klient Program, který umí odesílat a přijímat elektronickou poštu, to znamená že přímo pracuje s protokoly SMTP a POP3. Nejpoužívanějším poštovním klientem je dnes Outlook Express.

Datum vydání: 30.5.2001

Archiv článků, dnes již neexistujícího deníku Super

Starší články z této rubriky:

INTERNET OBEPÍNÁ SVĚT
Klávesnice je velice důležitá
Víte, na čem pracujete?
Nepodceňujte hluk přístroje
Škodí počítač dětem?
Včera začal v Praze důležitý veletrh

Novější články z této rubriky: