Úvod | Super (rubriky)

Super bojuje za vás! Řešíme vaše problémy!

SUPER RADÍ

Máte problém, který nedokážete sami vyřešit, a odpovědné orgány vám nechtějí pomoci? Napište nám a my se pokusíme zjistit, kde se stala chyba. Prostřednictvím lístku stížností, který si vystřihnete, nás může te upozorňovat na nejrůznější neduhy státních institucí, úředníků, dopravy. Posílejte na adresu P.O .BOX 46, Na Strži 40, 140 29 Praha 4 a obálku označte heslem Lístek stížností.

Vážená redakce, Nedávno u nás v ulici otevřeli novou čistírnu. Hned jsem tam šla odnést manželův oblek. Paní za pultem si ho prohlédla a pak mi řekla, že musím podepsat prohlášení, kterým se čistírna zbavuje odpovědnosti za knoflíky. Pokud bych to prý nepodepsala, oblek nevezmou. Má čistírna právo něco takového žádat a musím podobné prohlášení podepsat?

Eva A., Praha 9

Nikdo vám nemůže nařídit, abyste podobné prohlášení podepsala, zároveň však čistírna nemusí bez vašeho podpisu zakázku přijmout. Pokud se tedy dostanete do takové situace, platí následující: Bez ohledu na to, zda podepíšete prohlášení, nebo ne, z ustanovení O bčanského zákoníku (viz Případy zvláštní odpovědnosti) vyplývá, že pokud čistírna vaši zakázku převezme, nemůže se odpovědnosti za škody zprostit. To znamená, že odpovídá nejen za poškození, ztrátu nebo zničení převzaté věci, ale i za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku (v tomto případě při čištění) použito. Je však pravda, že některé materiály použité například při výrobě knoflíků nebo jiných ozdob mohou být při chemickém čištění narušeny, nebo mohou čištěný oděv dokonce znehodnotit. Na toto riziko může v oboustranném zájmu čistírna upozornit zákazníka předem a požádat ho, aby před převzetím zakázky knoflíky či jiné ozdoby odstranil. Když zákazník odmítne a podepíše prohlášení, o kterém se zmiňujete, nemá tento papír v případě vzniklé škody žádnou právní platnost. Odpovědnosti za vzniklé škody se tím čistírna nemůže zbavit. Nejjednodušší ovšem je sporné knoflíky na doporučení čistírny odpárat. Předejdete tím případnému sporu, který by vám zabral rozhodně víc času a peněz, než kolik věnujete přišití knoflíků po vyčištění. A samozřejmě máte také možnost vyhledat jinou čistírnu, která vezme vaši zakázku bez podmínek.

Datum vydání: 29.5.2001

Archiv článků, dnes již neexistujícího deníku Super

Starší články z této rubriky:

Šéf mě šikanuje!
Právní poradna
Zákazníku, braň se!
Psychologická poradna
Super bojuje za vás! Řešíme vaše problémy!
Jak si říci o ZVÝŠENÍ platu

Novější články z této rubriky:

Super bojuje za vás! Řešíme vaše problémy!
Aby se střepy v restauraci NEPRODRAŽILY
Nechtějí vás pustit do zábavního podniku?
Super bojuje za vás! Řešíme vaše problémy!
Nestrašte děti úchylákem, ale poraďte jim
Jak nenaletět reklamám a radilům?