Úvod | Super (rubriky)

Od 1. července můžeme ušetřit za elektřinu

Energetický regulační úřad vydal rozhodnutí, které po bezmála třiceti letech výrazně změní systém struktury plateb za dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (400/230 V) pro domácnosti a pro kategorii podnikatelský maloodběr. Jelikož se to dotkne i většiny našich čtenářů, pro jejich potřebu přinášíme důležité informace.

Co vlastně platíme?

Platba za odběr elektřiny se od 1. 7. 2001 bude skládat z pevné měsíční složky závislé od jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, a z ceny za odebrané množství elektřiny. Uvedené změny se týkají zhruba 5,3 milionu odběrných míst. Od letošního 1. července tak začne každý zákazník regionální energetiky platit cenu, která lépe odpovídá struktuře skutečných nákladů za jeho zásobování elektřinou.

Záleží na jističi

Nová tarifní struktura umožní domácnostem i malopodnikatelům vybrat si z většího množství tarifů ten, který jim nejvíce vyhovuje. Navíc těm, kteří si dokáží rovnoměrně rozložit spotřebu elektřiny, umožní snížit platby za elektřinu. Odběratelé si mohou nainstalovat jistič s menší proudovou hodnotou a platit tak výhodnější cenu za spotřebu elektřiny než odběratelé, kteří tak neučiní. Vše si však zájemce hradí sám - jistič stojí do 800 Kč. Pokud využijete služeb odborné firmy, zaplatíte za vše celkem maximálně 2000 Kč. A co má dělat člověk mající pochybnosti o vhodnosti proudové hodnoty svého jističe? Navštívit kontaktní místo či poradenské středisko příslušné energetiky. Nová tarifní struktura má dvanáct základních sazeb pro domácnost a čtrnáct pro malopodnikatele. Jednotlivé sazby se dále dělí podle proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. Například nejnižší jednotarifová sazba pro domácnosti D01 bude vyhovovat zákazníkům s malými odběry elektřiny. Nové tarify zvýhodní zákazníky, kteří budou mít odběry rozložené do celého dne, což jim umožní používat jistič s menší proudovou hodnotou. Nové cenové rozhodnutí nadále počítá s cenově odlišnými sazbami pro domácnosti a pro malopodnikatele, hlavně z důvodů rozdílných energetických nároků na jedno odběrné místo a kvůli jiné křivce spotřeby. Na rozdíl od kategorie ~podnikatelský maloodběr~ však tarify pro domácnosti mohou využívat příznivou víkendovou sazbu, využitelnou hlavně pro chalupáře.

Uzavřeme smlouvu

Nebude tedy už možné, aby stejný stálý plat platila rodina s odběrem jeden tisíc kilowatthodin ročně, pokud si provede vhodnou výměnu hlavního jističe, jako klient s odběrem desetkrát větším. K přechodu na nové sazby dojde jednorázově od 1. 7. 2001. Ihned po tomto datu lze s příslušnou energetikou uzavřít smlouvu. Předtím však bude pro podnikatele i domácnost nejdůležitější správně posoudit svou reálnou energetickou spotřebu a vybrat si nejvíce vyhovující sazbu.

Datum vydání: 17.5.2001

Archiv článků, dnes již neexistujícího deníku Super

Starší články z této rubriky:

Okolo státní podpory stále není jasno
Hypotéky budou dostupnější
KDE VZÍT A NEKRÁST
I LICHVÁŘ MŮŽE PŘIJÍT O PENÍZE
Vyřazování akcií se nevyhne ani burza
Akcionáři starej se!

Novější články z této rubriky:

Na cesty se vydejte BEZ RIZIKA
Internet vás pojistí hned
ELEKTROMĚR ŠETŘÍ KORUNY
Bankéři zvou DO ZOO
Za bydlení ZAPLATÍME VÍC
Ušetříte na elektřině?